ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ราชาชูรส ปันน้ำใจให้พี่น้องลาว

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมอบเงินเป็นจำนวน 260 ล้านกีบ

บริษัท ราชาชูรส จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-642-6210
แฟกซ์: 02-642-6220
อีเมล: msg-racha@kslgroup.com

โรงงาน

15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 032-743-224-6
แฟกซ์: 032-743-223

Social