ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คุณธวัทชัย โรจนะโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ราชาชูรส จำกัด นำทีมพนักงานลงพื้นที่มอบความสุขให้น้อง โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมรับมอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมอบเงินเป็นจำนวน 260 ล้านกีบ

โครงการ Innovation หลักสูตรสร้างความร่วมมือ และประสานพลัง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานที่ทำงาน

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรสร้างความร่วมมือและประสานพลัง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานที่ทำงาน  โดย วิทยากรคุณ เอกราช กู้เขียว (ครูจ๊อด)  ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์  รีสอร์ท พัทยา

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “ปลุกยักษ์” โดย วิทยากร คุณสิริลักษณ์ ตันศิริ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล เพื่อปรับทัศนคติให้เป็นบวก พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการทำงาน ให้รักงาน รักลูกค้า รักองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างพลังให้กับตนเอง

โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร ณ อ.ภูเรือ จ.เลย

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้จัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงานในบริษัท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้พักผ่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร

บริษัท ราชาชูรส จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-642-6210
แฟกซ์: 02-642-6220
อีเมล: msg-racha@kslgroup.com

โรงงาน

15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 032-743-224-6
แฟกซ์: 032-743-223

Social